Skip to content Skip to footer

Tag: BMW M

全新BMW M2及M3 Touring 登陸啟德郵輪碼頭

【#HUS生活】BMW自1973年推出賽道經典BMW 3.0 CSL,BMW M已經牢牢刻在全球每一位車迷的腦海中!全新BMW M2及M3 Touring正式登陸香港,BMW將為兩款BMW M新成員矚目慶賀,打造專屬為BMW M熱血車迷而設的體驗活動。 5月19至21日(周五至日),BMW M家族精英將首次駕臨啟德郵輪碼頭,舉辦「BMW///MPLIFY YOUR…

Read more

Sign Up to Our Newsletter

Stay tuned to the latest news.